Körföreningen Megafon & Mikrofon

- Vuxenkören och ungdomskören som showar tillsammans -

Kontakta oss

Körfamiljen

Körföreningen Megafon & Mikrofon drivs av mamma Karin och döttrarna Maria, Sara och Ida.
Kontakta körledarna på [javascript protected email address]Karin Bjurholm

Karin Bjurholm startade vuxenkören Megafon 1996 och barnkören Mikrofon 1999. Hon är utbildad på Södra Latins musiklinje och har studerat arrangering, komposition och musikteori vid främst Umeå universitet och Linneuniversitetet. Karin har lett vokalgrupper och körer på fritiden i över 40 år och spenderar gärna kvällarna åt att skriva egen musik i olika genre. Karin är den pianospelade körledaren som med stor envishet nöter stämmor med körerna. Karin är kassör i körföreningen.

Ring: 070-486 82 36

 

Maria Bjurholm

Maria Bjurholm leder sedan 2006 ungdomskören Mikrofon och sedan 2014 vuxenkören Megafon. Hon är utbildad på Stockholms musikgymnasium och har sjungit i kör i drygt 20 år. Hon har en juristexamen med inriktning upphovsrätt från Stockholms universitet och har läst dirigering vid Lunds universitet. Maria komponerar egen musik, spelar piano och har flerårig danserfarenhet i pardans. Maria är körledaren som står framför körerna och som på ett entusiastiskt sätt leder körerna till nya höjder.

Ring: 0704-099100

 

Ida Lindensved

Ida Lindensved är sedan 2015 körledare i vuxenkören Megafon och Mikrofon. Hon är utbildad på Stockholms musikgymnasium och har sjungit i kör i 20 år. Ida påbörjade en utbildning mot ämneslärare för gymnasiet och har studerat ämnesspecifika kurser inom biologi och naturkunskap samt pedagogik. Idas kreativa del av hjärtat tog över och hon valde sedan att studera till florist. Våren 2019 blev Ida färdigutbildad florist och driver ett eget företag.  Ida koreograferar nästan alla nummer i våra julföreställningar samt ser till att en del administrativt arbete även går som en dans. Ida är ledamot i körföreningen.

Ring: 076-5883179

 

Sara Lindensved

Sara är utbildad vid Stockholms musikgymnasium och har sjungit i kör i drygt 25 år.
Hon med verkar både på scenen och i orkesterbåset som violonist. Sara spelade violin i ca 12 år genom kulturskolan och ungomssymfoniker (VUS) i Bromma. Sara är utbildad vid Sophiahemmet högskola och är legitimerad sjuksköterska. Sara är körledaren som sköter en stor del av körens administrativa planering och logistik kring körföreningens alla upptåg och håller koll på musiker och reptider.

Ring: 070-2860158

 

Styrelsen, valberedningen och revisorer 2024

Ordförande: Maria Bjurholm
Sekreterare: Ebba Nordborg
Kassör: Karin Bjurholm
Ledamöter: Ida Lindensved, Mirelle Sigal, Emy Jonsson, Ruari McCartney, Pia Johnsson
Valberedning: Jennifer Minnhagen och Eva Selin
Revisor: Christina Hurley
Revisorsuppleant: Yossi Sigal


Design By Pixelunion